Kā veicas ar cūku medībām?
Loti labi, medījam intensīvi:
Tikai pērnos sivēnus:
Vēl nemedījam, jo par agru:

atbildes>>
Imanta Āboltiņa pretbebru pasākumi

Kandavas mežniecības mežsargs Imants Āboltiņš savās mednieka gaitās nomedījis vairāk nekā piecus simtus bebru. Gadu gaitā pieredzējušajam medniekam uzkrājušies daudzi novērojumi un secinājumi, kā tikt galā vai vismaz ierobežot samilzušo bebru problēmu.

Bebri ceļ upes dibenu

Imants Āboltiņš ir pārliecināts, ka sabiedrības lielākā daļa nemaz nezina, ka ir šāda bebru problēma, par to ir jāinformē un jāatgādina. Viena lieta, ka bebri noslīcina veselus meža nogabalus, iet bojā koksne, netiek smādēti pat simtgadīgi ozoli. Bebri ir grauzēji, viņiem nepārtraukti ir jāgrauž un jādeldē zobi, tādēļ tiek nogāzts daudz vairāk koku, nekā dzīvnieki spēj tos patērēt uzturā. Āboltiņa kungs uzskata, ka bebri vainojami arī pēdējo gadu postošo plūdu izraisīšanā Latgalē – tur zaudējumi vērtējami vairākos miljonos. Daugavas pietekās Latgales pusē bebri savā darbībā paceļ upju dibenu – sasprauž upes dibenā puļķus, kārpa tiem virsū zemi – un, tā kā vairākumam Latgales upju, arī Dubnai, nav senlejas, tad arī rodas šādi plūdi. Arī pie zivju un vēžu slāpšanas un bojāejas Lielupē un tās pietekās daļa vainas jāliek uz bebriem. Bebri duļķo ūdeni, mazajās upēs, sevišķi mazūdens periodā, ūdenī nevar notikt fotosintēze, neveidojas skābeklis, ūdensaugi pārklājas ar duļķēm un slāpst zivis.

Kā visefektīvāko bebru skaita ierobežošanas veidu Imants Āboltiņš iesaka medīšanu ar medību ieročiem, vislabāk ar 12. kalibra gludstobru bisi. Lai veiktu sekmīgu bebru medīšanu, mednieks iesaka ievērot vairākus svarīgus priekšnoteikumus.

Astoņi priekšnoteikumi

1. Izlūkošana medībās ir tikpat svarīga kā izlūkošana karā. Vispirms vajag novērot bebru dzīvi, to uzvedību, vienā platībā varot dzīvot pat līdz desmit šīs sugas īpatņi. Svarīgi novērot, cikos tie sāk kustēties, nākt ārā no ūdens, tad izvēlēties piemērotu šaušanas vietu. Svarīgi, lai mednieka siluets nebūtu redzams uz debesu fona, jo bebram redze kā vanagam.

2. Vajadzīgs labs, ērts saliekams krēsls sēdēšanai, reizēm nekustīgi jāsēž vairākas stundas, jo bebriem ir ļoti laba redze un reakcija, tie reaģē momentāni uz jebkuru aizdomīgu kustību, it sevišķi tad, kad jau ir šauti un iebaidīti. No saliekamā krēsla ir ērta šaušana un arī ļoti precīzi no atbalsta var izšaut. Ērtas sēdēšanas nozīmi esot augstu novērtējis arī kāds angļu makšķernieks, vairākkārtējs pasaules čempions pludiņmakšķerēšanā. Jo ērtāk sēdi, jo vairāk uzmanības vari koncentrēt vissīkākajai pludiņa kustībai (šoreiz bebriem).

3. Asa un skaidra redze svarīga visās medībās, bet uz bebriem jo īpaši, jāredz vissīkākā ūdens noviļņošanās, zāles kustība. Redzi uzlabot var ar briļļu palīdzību, uz medībām ejot jāizvēlas tādas, ar kurām pie acu ārsta burtu tabulā var izlasīt viszemāko burtu rindu. Šādas brilles parasti par 0,5 dioptrijām esot stiprākas nekā ikdienā lietojamās, taču trīsdesmit gadu laikā, kopš Āboltiņa kungs šādas stiprākas brilles medībās lietojot, viņa redze neesot pasliktinājusies.

4. Jāizvēlas ierocis ar labiem stobriem. Pats Imants Āboltiņš lietojot 12. kalibra bisi. Ar karabīni uz bebriem varot iet tad, ja šāvējs ir tik liels meistars, ka var trāpīt lidojošai vārnai. Arī optika te neesot vajadzīga, jo bebrs negaidīs, kad mednieks izslaucīs aizsvīdušu optiku. Maz esot arī tādu bebru, kas gaidītu, kad viņu mednieks paņems krustiņā. Tātad 12. kalibra bise ar labiem stobriem un spēcīga munīcija, jo evolūcijas gaitā bebriem, lai izdzīvotu cīņā pret plēsoņām, uz sprandas un muguras izveidojusies ļoti spēcīga bruņa, arī galvaskauss, it sevišķi pieaugušajiem bebriem, ļoti ciets. Paši dzīvnieki lieli un nopietni. Lielākie svēruši 53 un 48 kilogramus.

Ja jāšauj tālāk par pieciem metriem, jābūt nopietnai munīcijai. Mednieks iesaka vācu patronas "Hubert" ar 6,0 mm renkuļiem – tās garantē drošu šaušanu un dzīvnieka nomedīšanu līdz 15 metru attālumam. Amerikāņu munīcija "Remington Federal" ar 27 renkuļiem patronā garantē drošu nomedīšanu pat 25 metru attālumā. Ar šādām patronām jātēmē tikai galvā. Ja mednieks ir spēcīgs šaušanā un 50 metru attālumā var trāpīt 10 cm mērķī, tad otrā stobrā var likt lodi. Vēlams pirms medībām pārbaudīt gan savu ieroci, gan munīciju. Ja no 10 metru attāluma vismaz divi renkuļi trīs reizes pēc kārtas ir 5 cm aplī, tad viss ir kārtībā. Jāiegaumē, ka, šaujot slīpā leņķī, dzīvnieks var būt tikai apdullināts, tad ātri jāpieceļas un jāšauj no stāvāka leņķa. Ja trāpīts precīzi, tad ir asinis. Nav vēlams šaut bebram, ja tas vēro mednieku, bebram ir tik ātra momentreakcija, ka, pat šaujot no 10 metru attāluma, tas noreaģēs uz šāviena uzliesmojumu un ienirs.

5. Ja reiz dzīvnieks nomedīts, tas jādabū rokā. Parasti jau bebrs tiek nošauts ūdenī un ne vienmēr mednieks gribēs peldēt tam pakaļ. Šādai vajadzībai Imants izmanto izvelkamo – teleskopisko makšķerkātu, derīgu bebru izvilkšanai, varot dabūt arī par pieciem latiem. Makšķerei izņem tievāko – gala – posmu un tā vietā iestiprina trīsžuburu makšķerāķi, cik tik lielu vien var dabūt. Šāds rīks ir efektīvs un aizņem maz vietas.

6. Uz bebru medībām nekad neiet, ja mednieks ir noguris, neizgulējies. Tas nav kā uz cūkām tornī sēdēt, iesnaudies, paguli stundu, divas, pamosties, izberzē acis un nošauj sivēnu. Bebri ir ļoti manīgi, bet arī ziņkārīgi, it sevišķi, ja nav iebaidīti. Viņiem ir tāds niķis – piezagties un tad ar lielu blīkšķi apšļākt snaudošo mednieku.

7. Lai ietu uz bebriem, vēlams, lai medniekam kabatā būtu vismaz desmit bebru medību atļaujas. Jo vienā grāvī vai dīķī var dzīvot pat desmit bebri, kamēr mednieks noformēs postījumus, dabūs atļaujas, tikmēr grāvis jau var būt sapostīts un zivju dīķis nolaists. Ja mežacūkai nomedīs vienu sivēnu, tā ar pārējiem pāries uz citu vietu un mainīs vietu tik ilgi, kamēr paliks viena. Ar bebriem ir citādi, tie paliek par partizāniem, dzīvo turpat, savu darbu dara, taču paliek medniekam gandrīz nemanāmi. Bebriem, Imants ievērojis, esot loģiskā domāšana, viņi var noteikt, kas vainīgs viņu sugas brāļu iznīcināšanā.

8. Svarīgi ir pareizi jaukt bebru dambjus. Tas jādara tā, lai atjaunoto dambi atkal ātri un bez lielām pūlēm varētu pajaukt un pazemināt ūdens līmeni. Lejpus dambja pretī pārrakuma vietai izvelk saspraustos puļķus un lāpstas platumā izrok pēc iespējas dziļu reni, jātur grāvī ūdens pēc iespējas zemā līmenī. Jo bebri atkal nāks no ārpuses un dambēs aizsprostu ciet. Imants novērojis, ka uz labām vietām bebri stāvot rindā. Kā padomju gados veči pie šņabja bodes. Pie viena nojaukta dambja neilgā laikā viņš esot nomedījis četrus pārus bebru.

Lursoft laikrakstu bibliotēka internetā

 
- [Brieža sadale]
- [ Medījuma sadale]
- [ Viesu nami]
- [ Gaļas pirmapstrāde]
- [ Gaļas pūdēšana!]
- [ Brieža gaļas receptes]
- [ Kalendārs]
- [ Reklāmas izcenojumi.]
- [ Ierosinājumi.]
- [ Kontakti]


Šis domēns tiek tirgots.

Cena par: medibas.lv - Euro 1999.

Citi domēni - tirdzniecībā:
dvd.lv - Euro 1399.
33.lv - Euro 1999.


Uzziņai e-pasts: info@3dati.lv


Komentāri:

Atpakaļ...

Izstrādāts: evolution.lv